Google+

SEB banko finansavimo sąlygos

SEB banko finansavimo sąlygos
Finansavimo sąlygos:
Finansuojama suma iki 90 proc.
Pradinė įmoka nuo 10 proc.
Lizingo terminas iki 5 metų
Kredito terminas iki 7 metų
Palūkanos kintamos / fiksuotos
Finansavimo valiuta Eurai
Vienkartinis lizingo sutarties administravimo mokestis 1 proc. lizingo sumos (mažiausiai 150 Eur)
Vienkartinis kredito sutarties administravimo mokestis nuo 0,4 iki 1,5 proc. kredito sumos (min. 144,81 Eur)
Lankstus mokėjimo grafikas (mėnesiniai, ketvirtiniai, pusmetiniai ir metiniai mokėjimai)