Google+

Technikos finansavimas

Technikos finansavimas

Glaudžiai bendradarbiaujame su:

 

UAB Medicinos bankas

AB Swedbank

SEB banko lizingas

Šiaulių banko Raseinių skyrius

 

 

Žemės ūkio technikos lizingas:

 • Finansavimo dydis – iki 90 proc. įsigyjamos žemės ūkio technikos kainos.
 • Pradinė įmoka – nuo 10 proc. įsigyjamos žemės ūkio technikos kainos.
 • Lizingo terminas –  iki 7 metų.
 • Palūkanos – kintamos / fiksuotos.
 • Įsigyjamą turtą privaloma apdrausti.

 

Kreditas žemės ūkio technikai įsigyti:

 • Finansavimo dydis – iki 95 proc. įsigyjamos žemės ūkio technikos kainos.
 • Pradinė įmoka – nuo 5 proc. įsigyjamos žemės ūkio technikos kainos.
 • Kredito terminas –  iki 7 metų.
 • Palūkanos – kintamos / fiksuotos.
 • Įsigyjamą turtą privaloma apdrausti ir įkeisti bankui.

 

 Kiti finansavimo privalumai:

 • Įkeičiama tik įsigyjama žemės ūkio technika. Kito turto įkeisti nereikia.
 • Traktoriaus vertinimą, jei jis būtinas, atlieka banko darbuotojas nemokamai.
 • Lankstus mokėjimo grafikas (mėnesinės, ketvirtinės, pusmetinės ar metinės įmokos).

 

Reikalingi dokumentai:

 • ūkio / bendrovės registracijos pažymėjimas;
 • bendrovės įstatai;
 • ūkio / bendrovės vadovo asmens tapatybės dokumentas;
 • ūkio / bendrovės paskutinių dvejų metų metiniai balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos;
 • metinė ūkininko pajamų deklaracija už praėjusius metus;
 • žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija*. 

 

* Šis sąrašas nėra baigtinis. Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti reikalingi papildomi dokumentai.