Google+

Pasiūlymai jauniesiems ūkininkams

2017/06/30

Jau nuo liepos 3 d. jaunieji ūkininkai galės kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos bus priimamos NMA iki liepos 31 d. Numatoma paramos suma vienam projektui – 40 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įrenginių, transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

 

Nepraleiskite progos pasinaudoti šia Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų parama ūkio kūrimui. Įsigykite ES darbo saugos ir ekologijos reikalavimus atitinkančią žemės ūkio techniką ir jos padedami padidinkite savo ūkio veiklos efektyvumą.

 

 

Kiti technikos pasiūlymai

 

O jei Jums trūksta žinių ES paramos jauniesiems ūkininkams įsisavinimo klausimais ar reikia pagalbos rengiant paraišką šiai paramai gauti, drąsiai kreipkitės į mus. Mūsų įmonė jau daug metų padeda savo klientams rengiant ES paramos projektus. Nuolat domimės naujausiais teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą, reikalavimais, konsultuojamės su geriausiais šios srities žinovais Lietuvoje. Todėl visuomet esame pasirengę Jums padėti.

 

Paramos klausimais konsultuoja:                                                    Technikos klausimais konsultuoja:

Direktoriaus pavaduotoja Elona Mikalauskienė                             Pardavimų vadybininkas Gintaras Ramanauskas

Tel. 8-615-51868                                                                                     Tel. 8-615-51865